rom

Sol, bad och rom på Barbados

Rom har gått från att vara en dryck för de fattiga till att i dag vara lika het som Västindiens sol. Läs mer