Skanska

Rekrytering och spännande projekt – Skanska

I samarbete med Daytona har jag skrivit webbcopy åt Skanska Sverige och Skanska Kommersiell Utveckling. Det handlar om att visa upp olika projekt och hur det är att jobba på Skanska.

Här är några exempel:

Pär Haglund, produktionsledare
Tanja Arnesson, miljöcertifieringsingenjör

Vindkraftparken Sjisjka

Sjukhusprojektet Nya Karolinska Solna
Hallandsås

Lilla Bommen
Öresundsbron
Norra länken

No Comments

Leave a Reply