Innehållsstrategi för Skatteverket

Skatteverket har en bred verksamhet och behöver därför en genomtänkt innehållsstrategi för sitt digitala kundmöte. Jag har lett arbetet med att skapa en första version av en innehållsstrategi som hjälper Skatteverket i arbetet med att skapa, leverera och förvalta innehåll som bidrar till nytta för kunden. Allt innehåll som skapas ska utgå från kundens behov och den uppgift hen vill utföra. Målet är att kunden själv ska kunna lösa sin situation i så stor utsträckning som möjligt.

En viktig del av mitt arbete som innehållsstrateg har även varit att utveckla en arbetsmetodik för produktion av innehåll. Den hjälper Skatteverket att skapa aktuellt och korrekt innehåll som utgår från kundens behov. Allt innehåll som produceras ska baseras på kundinsikter. Under arbetets gång har vi genomfört pilotprojekt för att testa en hypotes om arbetsmetodik. I tvärfunktionella team har olika kompetenser samarbetat från start till mål och lärt sig mycket av varandra.

Projektet har varit spännande, lärorikt och utmanande. En visionär uppdragsgivare och engagerade medarbetare har tillsammans bidragit till slutresultatet. Uppdraget är genomfört i samarbete med Antrop.

No Comments

Leave a Reply